Helsingin hallinto-oikeus velvoitti Itä-Uudenmaan poliisin luovuttamaan toimittajalle poliisin salaamat nimikirjanotteet. Hallinto-oikeuden mukaan poliisin salaukset perustuivat ilmeisen virheelliseen lain tulkintaan.

Tuomioistuimen päätös on jo toinen kerta samassa asiassa, kun poliisin salaamispäätös todettiin ilmeisen lainvastaiseksi. Tietojen saaminen on poliisin salailun takia viivästynyt jo yli kahdella vuodella. Ilta-Sanomien toimittaja pyysi kahden poliisimiehen nimikirjanotteita alun perin jo elokuussa 2019. Ensimmäisessä vaiheessa poliisi kieltäytyi luovuttamasta asiakirjoja vedoten EU:n tietosuoja-asetukseen, mutta valituksen jälkeen hallinto-oikeus totesi kieltäytymisperusteen ilmeisen virheelliseksi.

Hallinto-oikeuden ensimmäisen päätöksen voi lukea tämän linkin takaa.

Hallinto-oikeuden ensimmäisestä päätöksestä huolimatta Itä-Uudenmaan poliisi jatkoi salaamista. Poliisi luovutti toimittajalle otteet, joista oli salattu tällä kertaa julkisuuslakiin vedoten käytännössä kaikki tiedot. Jopa virkamiesten sukunimet ja toiset etunimet oli salattu poliisilaitoksen luovuttamista otteista, vain ensimmäinen etunimi oli jätetty näkyviin. Seurasi uusi valituskierros.

Toisessa 9.11.2021 antamassaan päätöksessä hallinto-oikeus totesi myös tämän salaamisen perustuneen ilmeisen virheelliseen lain tulkintaan. Oikeus velvoitti poliisilaitoksen luovuttamaan asiakirjat salaamattomina muilta kuin terveystietoja koskevilta osiltaan. Lisäksi oikeus velvoitti poliisin korvaamaan toimittajan oikeudenkäyntikulut.

Päätös-228632020-Asiakirjajulkisuus-Mäkinen-Rami-1

Sulje valikko