Oikeudenkäynnin julkisuus hallintolainkäytössä

Yhdistyksen mielestä hallintolainkäytössä irtaannutaan liian selkeästi yleisiä tuomioistuimia koskevista julkisuussäännöksistä. Myös hallintolainkäytössä on kuitenkin ensisijaisesti kyse oikeudenkäynnistä, joten sen julkisuuden on perusteltua olla laajempaa kuin

Lue lisää »

Oikeudenkäynnin julkisuus yleisissä tuomioistuimissa

Yhdistyksen mukaan esitys sisältää runsaasti muutosehdotuksia, jotka toteutuessaan lisäisivät oikeudenkäynnin julkisuutta. Esityksen tavoitteeseen nähden siinä on toisaalta hämmästyttävän paljon ehdotuksia, jotka selvästi kaventaisivat oikeudenkäynnin julkisuutta.

Lue lisää »

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta

Oikeustoimittajat pitää lakiehdotusta pääosin erittäin tervetulleena.   Keskeisimmät ongelmat liittyvät pakkokeinojen, lähinnä vangitsemisistuntojen, diaaritietojen tosiasiallisen salaamisen lisäämiseen sekä siihen, että oikeudenkäynnin salassapidosta voidaan määrätä myös

Lue lisää »
Sulje valikko